2010-02-28

Kasina Wielka


Kasina Wielka, originally uploaded by Rrrodrigo.

Linia kolejowa Nowy Sącz - Chabówka: semafor wjazdowy stacji Kasina Wielka od strony Dobrej.

Railway line Nowy Sącz - Chabówka. Entry signal of Kasina Wielka station on the northeastern side.

2010-02-11

2010-02-09

Kościół Wszystkich Świętych / All Saints church

Kościół parafialny w Zakliczynie, powiat myślenicki.
The parochial church in Zakliczyn, Myślenice county