2008-03-06

Próg zwalniający / Speed bump


Próg zwalniający / Speed bump, originally uploaded by Rrrodrigo.

Próg zwalniający na ulicy Witosa. Lokalne władze zakochały się w "śpiących policjantach" i rozmieszczają ich po całym mieście. Ostatnio dostawiono gustowne słupki z łańcuszkami, ponieważ niektóre samochody objeżdżały przeszkodę chodnikiem by uniknąć hamowania.


A speed bump in Witos street. Local authorities took a fancy to "sleeping policemen" and are placing them all over the town. Since some vehicles used to drive on sidewalks to avoid braking, the cute poles with chains have been added recently.

Brak komentarzy: