2009-10-31

Kwesta / Collection


Kwesta / Collection, originally uploaded by Rrrodrigo.

Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków na cmentarzu Jeleniec w Dobczycach. Kwestują: pan Czesław Podsadecki i pan Paweł Machnicki, wiceburmistrz.

Charitable collection for renovation of antique tombstones at Jeleniec cemetery in Dobczyce.

2009-10-26

Nagrobek obywatela / Tombstone of a citizen

Nagrobek śp. Pawła Pytla zmarłego w 1869 r., jeden z ponad 40 zabytkowych kamiennych grobów na starym cmentarzu komunalnym na Jeleńcu odnowionych w ciągu ostatnich 9 lat staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc. Doroczna kwesta komitetu na renowację zabytkowych nagrobków odbędzie się 31.X. i 1.XI.2009 r. na starym i nowym cmentarzu komunalnym.

Gravestone of the late Paweł Pytel, deceased in 1869. It is one of more than forty antique tombstones renovated during the last 9 years on the old graveyard called Jeleniec thanks to the efforts of Citizens' Comitee for Protection of Dobczyce Antiquities. As every year the charitable collection of the Comitee will take place on the All Saints Day and its Eve, 2009 at the old and the new graveyard.

2009-10-25

W kościele / In the church


W kościele / In the church, originally uploaded by Rrrodrigo.

Wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela, Dobczyce, Stare Miasto

St. John the Baptist church interior, Dobczyce oldtown

2009-10-23

Będzie głębiej / It will be deeper

Trwa pogłębianie rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Obwodowej. Podczas sierpniowej powodzi rów nie pomieścił wody która popłynęła ulicą.

The ditch along Perimeter street is being deepend. During the flood in August 2009 this ditch had overflown and water was running on the street.

2009-10-21

Rzeka o zmierzchu / River at dusk

resztki filarów starego drewnianego mostu na Rabie rozebranego w latach 70-tych XX wieku

the remains of the pillars of old wooden bridge on Raba river; the bridge has been torn down sometime in the 70s

2009-10-19

Tęczyn


Tęczyn, originally uploaded by Rrrodrigo.

zamek Tęczyn w Rudnie

Tęczyn castle, Rudno

2009-10-18

Czerna


Czerna, originally uploaded by Rrrodrigo.

klasztor oo. Karmelitów w Czernej k. Krzeszowic

Carmelitan monastery, Czerna by Krzeszowice

2009-10-17

Zbigniew Wodecki


Zbigniew Wodecki, originally uploaded by Rrrodrigo.

... podczas charytatywnego koncertu "Żywioły" na rzecz poszkodowanych przez sierpniową powódź w Dobczycach.

... during "Elements", the charity concert for flood victims in Dobczyce.

2009-10-16

Październikowa zima / October winter

Pierwszy śnieg leży już trzeci dzień.

First snow is keeping well, already the third day.

2009-10-12