2008-03-23

Procesja rezurekcyjna / Resurrection procession


Resurrection procession, originally uploaded by Rrrodrigo.

Procesja rezurekcyjna na Rynku w Dobczycach, Niedziela Wielkanocna, godzina 6:46

Resurrection procession on Main street in Dobczyce, Easter Sunday, 6:46 A.M.

2008-03-16

Niedziela Palmowa / Palm Sunday


Palm Sunday in Dobczyce, originally uploaded by Rrrodrigo.

2008-03-14

Śnieg na Rynku / Snow in Main Street


Dobczyce: Main street / Rynek, originally uploaded by Rrrodrigo.

W dawnych czasach (rok 2005) zimą mieliśmy śnieg ...

One upon a time (in 2005) we had snow in winter ...

2008-03-13

Mgła w dolinie Krzyworzeki / Mist in Krzyworzeka valley


Mist in Skrzynka Dolna, originally uploaded by Rrrodrigo.

2008-03-12

Cykliści / Bikers


Biker gang, originally uploaded by Rrrodrigo.

Na starcie XXIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Dobczyce 2004

On the start line of 23rd International Junior Bicycle Race Dobczyce 2004

2008-03-11

Na ławce / On the bench


On the bench, originally uploaded by Rrrodrigo.

Przedstawiona na zdjęciu ławka jest jedną z ławek znajdujących się na szczycie wzgórza Starego Miasta w Dobczycach. Osoby na ławce pozostają anonimowe.

The bench can be identified as one of benches located on the top of Old Town hill in Dobczyce, while its occupants remain anonymous.

2008-03-10

Orkiestra dęta / Brass band

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobczyc podczas występu na zamku w Niepołomicach

The Orchestra of Volunteer Fire Department in Dobczyce performing in Niepołomice castle

2008-03-09

Stacja benzynowa / Gas station

Stacja benzynowa firmy Polimerc przy ulicy Obwodowej została ponownie otwarta w styczniu 2008 roku po trwającej ponad 4 miesiące przebudowie, która kosztowała 2,4 mln zł. Oprócz nowego budynku i nowej nawierzchni dodano instalację do tankowania LPG i nowe, dwuścienne zbiorniki paliw. Dostawcą paliw pozostaje Orlen.

Gas station Polimerc in Obwodowa street was reopened in January 2008 after 4 months long reconstruction costing 2.4 million zloty. Besides the new pavement and station building, recent additions include LPG tanking facility, and new 2-layer gasoline tanks. The station keeps selling Orlen fuels.

2008-03-08

Wrota remizy / Fire station gate

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach powstała w 1925 roku. Chociaż ciasna, służy strażakom po dziś dzień, ponieważ dla władz miasta budowa gminnego hotelu ma wyższy priorytet niż budowa nowej strażnicy.

The fire station was built in 1925. It is a bit cramped by now, but still being used by Volunteer Fire Department in Dobczyce, because town authorities prioritize construction of muncipal hotel higher than construction of new fire station.

2008-03-07

Powitanie zza płota / Fenced off welcome

Wprawdzie w trawie na stoku wycięto wielki napis WELCOME (co po angielsku oznacza "witamy") ale korona zapory Jeziora Dobczyckiego jest niedostępna dla spacerowiczów. Szkoda, bo widoki stamtąd są bardzo ładne. Zapora została ogrodzona wkrótce po wybudowaniu, ale kłódki na bramach pojawiły się dopiero kilka lat temu.

Despite huge WELCOME sign cut in grass on the slope, the dam of Dobczyce Reservoir is not accessible to visitors. That is a pity, because view from the top is very nice. The dam has been fenced since it was built, but the gates were locked only few years ago.

2008-03-06

Próg zwalniający / Speed bump


Próg zwalniający / Speed bump, originally uploaded by Rrrodrigo.

Próg zwalniający na ulicy Witosa. Lokalne władze zakochały się w "śpiących policjantach" i rozmieszczają ich po całym mieście. Ostatnio dostawiono gustowne słupki z łańcuszkami, ponieważ niektóre samochody objeżdżały przeszkodę chodnikiem by uniknąć hamowania.


A speed bump in Witos street. Local authorities took a fancy to "sleeping policemen" and are placing them all over the town. Since some vehicles used to drive on sidewalks to avoid braking, the cute poles with chains have been added recently.

2008-03-05

Rynek / Main street


Rynek / Main street, originally uploaded by Rrrodrigo.

Skrzyżowanie Rynku i ulicy Jagiellońskiej

Crossing of Main and Jagiellońska streets

2008-03-04

Ulica Podgórska / Underhill Street

Ulica Podgórska kończy się u stóp zapory Jeziora Dobczyckiego. Zanim w latach 70tych XX w.wybudowano zaporę ciągnęła się jeszcze kilka kilometrów dalej, do wsi Brzezowa.

Podgórska (Underhill) street ends at the foot of Dobczyce reservoir dam. Before the dam was built in the 70s, the street was a few miles longer and ended in Brzezowa village.

2008-03-03

Tablice z herbem / Coat-of-arms nameplates

Nowe tablice z nazwami ulic przyozdobione są herbem Dobczyc, przedstawiającym ściętą głowę św. Jana Chrzciciela na złotej tacy w polu czerwonym.

New street nameplates sport Dobczyce coat-of-arms: St. John's the Baptist head on golden tray against red background

2008-03-02

Ślad procesji / Procession trace

Kwietny ślad po jednej z procesyj w oktawie Bożego Ciała przy kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach

Flower track in the wake of an eucharistic procession during octave of Corpus Christi by St. Mary Help of Christians church in Dobczyce

2008-03-01

Lodziarnia / Ice cream place


Lodziarnia / Ice cream place, originally uploaded by Rrrodrigo.

Dobczyce, Rynek 31 - najlepsze lody w powiecie

Dobczyce, 31 Main Street - best ice cream in the count(r)y