2008-12-09

Samotny jeździec / Lone rider


Lone rider, originally uploaded by Rrrodrigo.

Przejazd kosiarką po ulicy Jagiellońskiej, zapewne w poszukiwaniu miejsca, gdzie trawa jest bardziej zielona.

Lawn mower riding on Jagiellońska street, surely looking for greener grass.

2008-11-22

Niespodziewany atak zimy zaskakuje drogowców ... znowu / Sudden assault

2008-11-19

Słońce nad jeziorem / Sun over the lake

2008-11-06

Pojazd grabarza? / Gravediggers vehicle?

2008-08-02

Nocne żniwa / Night harvest


Nocne żniwa / Night harvest, originally uploaded by Rrrodrigo.

Pogoda zostawiła w tym roku niewiele czasu na żniwa, każda pora była dobra by zbierać plony. Pole pszenicy na Skrzynce, godzina 21:12.

The weather hasn't left much time for harvest this year, so any hour was good to reap the crops. Wheat field in Skrzynka, 9:12 P.M.

2008-05-22

Boże Ciało / Corpus Christi


Corpus Christi procession, originally uploaded by Rrrodrigo.

Procesja eucharystyczna na dobczyckim rynku w święto Bożego Ciała.

Eucharistic procession on Corpus Christi day in Dobczyce main street.

2008-05-11

Wróg w moim ogrodzie / Enemy in my garden

Lepus europaeus czyli zając szarak

Lepus europaeus a.k.a. brown hare

2008-04-28

Taraxacum officinale


Taraxacum officinale, originally uploaded by Rrrodrigo.

... czyli mniszek lekarski, zwany potocznie dmuchawcem

... ie dandelion, in Poland commonly called 'dmuchawiec' (blower)

2008-04-01

Jak głęboko? / How deep?


Jak głęboko? / How deep?, originally uploaded by Rrrodrigo.

Latem 2005 ksiądz proboszcz postanowił sprawdzić jak głeboko zakorzeniona jest wiara parafian

In sommer 2005 our parson resolved on checking how deep are the roots of parishioners' faith

2008-03-23

Procesja rezurekcyjna / Resurrection procession


Resurrection procession, originally uploaded by Rrrodrigo.

Procesja rezurekcyjna na Rynku w Dobczycach, Niedziela Wielkanocna, godzina 6:46

Resurrection procession on Main street in Dobczyce, Easter Sunday, 6:46 A.M.

2008-03-16

Niedziela Palmowa / Palm Sunday


Palm Sunday in Dobczyce, originally uploaded by Rrrodrigo.

2008-03-14

Śnieg na Rynku / Snow in Main Street


Dobczyce: Main street / Rynek, originally uploaded by Rrrodrigo.

W dawnych czasach (rok 2005) zimą mieliśmy śnieg ...

One upon a time (in 2005) we had snow in winter ...

2008-03-13

Mgła w dolinie Krzyworzeki / Mist in Krzyworzeka valley


Mist in Skrzynka Dolna, originally uploaded by Rrrodrigo.

2008-03-12

Cykliści / Bikers


Biker gang, originally uploaded by Rrrodrigo.

Na starcie XXIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Dobczyce 2004

On the start line of 23rd International Junior Bicycle Race Dobczyce 2004

2008-03-11

Na ławce / On the bench


On the bench, originally uploaded by Rrrodrigo.

Przedstawiona na zdjęciu ławka jest jedną z ławek znajdujących się na szczycie wzgórza Starego Miasta w Dobczycach. Osoby na ławce pozostają anonimowe.

The bench can be identified as one of benches located on the top of Old Town hill in Dobczyce, while its occupants remain anonymous.

2008-03-10

Orkiestra dęta / Brass band

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobczyc podczas występu na zamku w Niepołomicach

The Orchestra of Volunteer Fire Department in Dobczyce performing in Niepołomice castle

2008-03-09

Stacja benzynowa / Gas station

Stacja benzynowa firmy Polimerc przy ulicy Obwodowej została ponownie otwarta w styczniu 2008 roku po trwającej ponad 4 miesiące przebudowie, która kosztowała 2,4 mln zł. Oprócz nowego budynku i nowej nawierzchni dodano instalację do tankowania LPG i nowe, dwuścienne zbiorniki paliw. Dostawcą paliw pozostaje Orlen.

Gas station Polimerc in Obwodowa street was reopened in January 2008 after 4 months long reconstruction costing 2.4 million zloty. Besides the new pavement and station building, recent additions include LPG tanking facility, and new 2-layer gasoline tanks. The station keeps selling Orlen fuels.

2008-03-08

Wrota remizy / Fire station gate

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach powstała w 1925 roku. Chociaż ciasna, służy strażakom po dziś dzień, ponieważ dla władz miasta budowa gminnego hotelu ma wyższy priorytet niż budowa nowej strażnicy.

The fire station was built in 1925. It is a bit cramped by now, but still being used by Volunteer Fire Department in Dobczyce, because town authorities prioritize construction of muncipal hotel higher than construction of new fire station.

2008-03-07

Powitanie zza płota / Fenced off welcome

Wprawdzie w trawie na stoku wycięto wielki napis WELCOME (co po angielsku oznacza "witamy") ale korona zapory Jeziora Dobczyckiego jest niedostępna dla spacerowiczów. Szkoda, bo widoki stamtąd są bardzo ładne. Zapora została ogrodzona wkrótce po wybudowaniu, ale kłódki na bramach pojawiły się dopiero kilka lat temu.

Despite huge WELCOME sign cut in grass on the slope, the dam of Dobczyce Reservoir is not accessible to visitors. That is a pity, because view from the top is very nice. The dam has been fenced since it was built, but the gates were locked only few years ago.

2008-03-06

Próg zwalniający / Speed bump


Próg zwalniający / Speed bump, originally uploaded by Rrrodrigo.

Próg zwalniający na ulicy Witosa. Lokalne władze zakochały się w "śpiących policjantach" i rozmieszczają ich po całym mieście. Ostatnio dostawiono gustowne słupki z łańcuszkami, ponieważ niektóre samochody objeżdżały przeszkodę chodnikiem by uniknąć hamowania.


A speed bump in Witos street. Local authorities took a fancy to "sleeping policemen" and are placing them all over the town. Since some vehicles used to drive on sidewalks to avoid braking, the cute poles with chains have been added recently.

2008-03-05

Rynek / Main street


Rynek / Main street, originally uploaded by Rrrodrigo.

Skrzyżowanie Rynku i ulicy Jagiellońskiej

Crossing of Main and Jagiellońska streets

2008-03-04

Ulica Podgórska / Underhill Street

Ulica Podgórska kończy się u stóp zapory Jeziora Dobczyckiego. Zanim w latach 70tych XX w.wybudowano zaporę ciągnęła się jeszcze kilka kilometrów dalej, do wsi Brzezowa.

Podgórska (Underhill) street ends at the foot of Dobczyce reservoir dam. Before the dam was built in the 70s, the street was a few miles longer and ended in Brzezowa village.

2008-03-03

Tablice z herbem / Coat-of-arms nameplates

Nowe tablice z nazwami ulic przyozdobione są herbem Dobczyc, przedstawiającym ściętą głowę św. Jana Chrzciciela na złotej tacy w polu czerwonym.

New street nameplates sport Dobczyce coat-of-arms: St. John's the Baptist head on golden tray against red background

2008-03-02

Ślad procesji / Procession trace

Kwietny ślad po jednej z procesyj w oktawie Bożego Ciała przy kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach

Flower track in the wake of an eucharistic procession during octave of Corpus Christi by St. Mary Help of Christians church in Dobczyce

2008-03-01

Lodziarnia / Ice cream place


Lodziarnia / Ice cream place, originally uploaded by Rrrodrigo.

Dobczyce, Rynek 31 - najlepsze lody w powiecie

Dobczyce, 31 Main Street - best ice cream in the count(r)y

2008-02-29

Święconka / Easter food blessing

Wielka Sobota 2007: obok krzyża na Skrzynce ksiadz Jan święci pokarmy na stół wielkanocny

Holy Saturday 2007: by the millenium cross in Skrzynka father John is blessing Easter food. Read about the custom at en.wikipedia.org/wiki/Święconka

2008-02-28

Targ / Fair


Targ / Fair, originally uploaded by Rrrodrigo.

Targ w Dobczycach odbywa się regulanie w co drugą środę rano na placu przy ul. Witosa

Regular bi-weekly fair in Dobczyce take place every other Wednesday morning in market place at Witosa street.

2008-02-27

Poczta / Post office


Poczta / Post office, originally uploaded by Rrrodrigo.

Urząd pocztowy przy ulicy Piastowskiej. Po ponad 6 latach działalności w tym ustronnym miejscu, we wrześniu 2007 dobczycka poczta przeprowadziła się bliżej centrum, do nowej siedziby przy ulicy Parkowej 1.

Postal office in Piastowska street. After more than six year of conducting its business in this secluded location, in September 2007 the post has moved downtown, into new office in Parkowa street.

2008-02-26

Pożar ugaszony / Fire extinguished

28 września 2007 r. spłonęła szopa ogrodowa przy ulicy Jagiellońskiej

On September 28th 2007 a garden shed in Jagiellońska street burnt down.

2008-02-25

Stary kościół w Dziekanowicach / Old church in Dziekanowice

Droga wojewódzka nr 964 była jesienią 2007 r. zamknięta na kilka tygodni z powodu remontu. Naprawiano m.in. przydrożny mur otaczający XII-wieczny kościół św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny w Dziekanowicach.

The regional road 964 was closed for a few weeks in autumn 2007 due to reconstruction. The repairs included fixing the roadside wall surrounding St. Nicholas and St. Mary Magdalene church in Dziekanowice, built in 12th century.

2008-02-24

Metanowe pole / Methane field


Metanowe pole / Methane field, originally uploaded by Rrrodrigo.

Zamknięte w 2004 r. wysypisko śmieci przy ulicy Garncarskiej jest obfitym żródłem metanu. Wystarczy iskra by spowodować zapalenie się gazu. Tymczasem burmistrz Marcin Pawlak, ignorując protesty mieszkańców, forsuje wybudowanie w tym miejscu stacji przekaźnikowej GSM sieci Orange z 50-metrowym masztem.

Landfill in Garncarska street, closed in 2004, is a rich methane source. A spark is enough to ignite the flammable gas. Yet, ignoring the citizens' protests, the town mayor Marcin Pawlak is pushing a construction of a base transceiver station of GSM operator Orange with a 150-feet aerial tower in this very place.

2008-02-23

Duch zimy / Ghost of the Winter


Duch zimy / Ghost of the Winter, originally uploaded by Rrrodrigo.

2008-02-22

Biała lokomotywa / White locomotive

Myślenice to miasto powiatowe z ambicjami. Od I wojny światowej oczekują na doprowadzenie linii kolejowej. Sprowadzono już lokomotywę ...

Myślenice is the county town with ambitions. Since World War I a railway line is expected there. A locomotive has been already purchased ...

2008-02-21

Stary domek / Old cottage


Stary domek / Old cottage, originally uploaded by Rrrodrigo.

Stary domek przy ulicy Garncarskiej.

Old cottage in Garncarska (Potters Street)

2008-02-20

Obserwatorium / Observatory


Obserwatorium / Observatory, originally uploaded by Rrrodrigo.

Obserwatorium astronomiczne im. T. Banachiewicza wybudowano w latach 2005-2007 na górze Lubomir w Beskidzie Makowskim (gmina Wiśniowa, powiat myślenicki) w miejscu dawnego obserwatorium spalonego przez niemieckich żołnierzy w 1944 r.

T. Banachiewicz Astronomical Observatory was built 2005-2007 on Lubomir peak in Beskid Makowski mountain range (Wiśniowa borough, Myślenice county) in the place of old observatory, burnt by German soldiers in 1944.

2008-02-19

2008-01-01 00:21


Nowy Rok / New Year, originally uploaded by Rrrodrigo.

Mieszkańcy ulicy Stadnickiej uczcili nadejście Nowego Roku 2008 spontanicznym pokazem sztucznych ogni.

Residents of Stadnicka street celebrated the arrival of year 2008 with a spontaneous firework show.

2008-02-18

Balon / Hot-air Baloon


Balon / Hot-air Baloon, originally uploaded by Rrrodrigo.

29 grudnia 2007 r. około południa balon na ogrzane powietrze o numerze rejestracyjnym SP-BIH pilotowany przez Krzysztofa Koreptę wylądował obok stacji benzynowej przy ulicy Obwodowej w Dobczycach.

On December 29th 2007 around noon, hot-air baloon SP-BIH commanded by Krzysztof Korepta touched down by the gas station in Dobczyce, Obwodowa street.

2008-02-17

Bażanty / Pheasants


Bażanty / Pheasants, originally uploaded by Rrrodrigo.

Bażanty spacerują po trawie przyprószonej pierwszym śniegiem w sezonie zimowym 2007/2008. Skrzynka, 20.X.2007.

A pair of pheasants strolls on grass powdered with first snow of the 2007/2008 winter season. Skrzynka, October 20th, 2007.

2008-02-16

Raba - Wisła 1:2


Raba - Wisła 1:2, originally uploaded by Rrrodrigo.

W ramach obchodów 85-go jubileuszu Klubu Sportowego "Raba" w Dobczycach 12 sierpnia 2007 r. rozegrano mecz piłki nożnej drużyny z Dobczyc z oldboyami TS "Wisła" Kraków, wielokrotnego mistrza Polski. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 2:1. Na zdjęciu napastnik Wisły w ataku na bramkę Raby.

During the celebrations of sports club Raba Dobczyce 85th anniversary, on August 12th 2007 an oldboys footbal match between the locals and TS Wisła Kraków (10-times Poland champion) was played. The visiting team has won 2:1. On the picture a Wisła forward about to score the second goal.

2008-02-15

Bus O-KEY


O-KEY, originally uploaded by Rrrodrigo.

Autobus Kraków-Wiśniowa na ulicy Marwin w Dobczycach, w deszczową sobotę 2 czerwca 2007. Firma O-KEY pod koniec czerwca 2007 r. zakończyła działalność. Przez ponad 10 lat przewoziła pasażerów pomiędzy Krakowem i Wieliczką a Dobczycami, Wiśniową i Raciechowicami.


Bus from Kraków to Wiśniowa in Dobczyce (Marwin street) on the rainy Saturday of July 2nd, 2007. Public transport company O-KEY abandoned its noble activities and its passengers on the end of June 2007. O-KEY had been transporting commuters between Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Raciechowice and Wiśniowa for over 10 years.

2008-02-14

Sztuczne ognie / Fireworks


Sztuczne ognie / Fireworks, originally uploaded by Rrrodrigo.

Sztuczne ognie podczas Dni Dobczyc 2007

Fireworks during Dobczyce Town Days 2007

2008-02-13

Oczekiwanie / Waiting


Oczekiwanie / Waiting, originally uploaded by Rrrodrigo.

W jednym z lepszych punktów widokowych w okolicy, obok krzyża na Skrzynce, zebrał się mały tłumek oczekujących na rozpoczęcie pokazu sztucznych ogni podczas Dni Dobczyc 2007

At one of the better view points in the area, by the millenium cross in Skrzynka, a small crowd gathered, waiting for the fireworks show of Dobczyce Town Days 2007 to start.

2008-02-12

Sklep spożywczy / Groceries


Kiosk, originally uploaded by Rrrodrigo.

Były sklep spożywczy z ulicy Witosa, aktualnie altana ogrodowa na Szubienicznej Górze

Former grocery stall from Witos street, currently: garden shed on Gallows Hill

2008-02-11

Dom wśród kwiatów / House in flowers

2008-02-10

Unimil SA


Unimil SA, originally uploaded by Rrrodrigo.

Unimil SA, największy producent prezerwatyw w Polsce, ogłosił w styczniu 2008 zakończenie produkcji w swojej fabryce w Dobczycach wybudowanej w 1995 r. Jest to konsekwencja ubiegłorocznego przejęcia przedsiębiorstwa przez koncern Ansell Healthcare. Zakład w Dobczycach będzie teraz krajowym centrum dystrybucji prezerwatyw z fabryki w Erfurcie, ale większość ponad 100-osobowej załogi straci pracę.

Unimil SA, the biggest condom maker in Poland announced in January 2008 imminent closure of manufacturing facilities in its Dobczyce plant, built in 1995. It a consequence of the previous-year takeover by Ansell Healthcare. The plant in Dobczyce will continue as packing facility and distribution center of condoms made in Erfurt, Germany, but the majority of over 100 employees will loose their jobs.

2008-02-09

Ławka w ogrodzie / Garden bench

2008-02-08

Kaczki bliźniaczki / Duck twins

Karuzela w wesołym miasteczku podczas Dni Dobczyc 2007

Carousel in amusement park during Dobczyce Town Days 2007

2008-02-07

Rajd / Rally


Rajd / Rally, originally uploaded by Rrrodrigo.

W dniach 12-14 lipca 2007 odbywał się w okolicy Dobczyc rajd samochodowy Subaru Poland Rally. Na zdjęciu samochód Mitsubishi Evo IX, za kierownicą Michał Duda, w fotelu pilota Robert Hundla. Zajęli w tym rajdzie 10 miejsce.

Subaru Poland Rally took place from 12th to 14th July 2007 on the roads around Dobczyce. On the picture: Mitsubishi Evo IX, driver: Michał Duda, pilot: Robert Hundla. They took 10th place in this rally.

2008-02-06

Kościół św. Jana / St. John church

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Starym Mieście w Dobczycach

St. John the Baptist church in Dobczyce's Old Town

2008-02-05

Raba


Raba, originally uploaded by Rrrodrigo.

Raba jest największą z rzek przepływających przez Dobczyce

Raba is the biggest river flowing through Dobczyce